Vážení zákazníci,

objednávanie tovaru prostredníctvom elektronického obchodu je umožnené len IČO zákazníkom spoločnosti DIN-Technik spol. s.r.o.

                                                                                                                                 S pozdravom 

                                                                                                                               

Novinky

Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK

Čítať viac

Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencie schopnosti

Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky s názvom „Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK - CNC ODVAĽOVACIA FRÉZA“
Čítať viac

Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky 3D PORTÁLOVÝ SÚRADNICOVÝ MERACÍ STROJ

Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky s názvom „Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK -3D PORTÁLOVÝ SÚRADNICOVÝ MERACÍ STROJ“
Čítať viac

Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu         Názov prijímateľa: DIN-TECHNIK spol.sr.o. 2.      Názov zákazky: ,,Zavedenie inovovaného produktu ALUSystém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu“
Čítať viac

Vysvetlenie - Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK - CNC ODVAĽOVACIA FRÉZA

Vysvetlenie - Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK - CNC ODVAĽOVACIA FRÉZA
Čítať viac

Oznámenie o oprave a upravená kúpna zmluva – Delenie materiálu

Oznámenie o oprave k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru na predmet zákazky s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu“.
Čítať viac

Oznámenie o oprave a upravená kúpna zmluva - Formy

Oznámenie o oprave k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru na predmet zákazky s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.
Čítať viac

Vysvetlenie parametrov: Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy.

Vysvetlenie technických parametrov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk č.1 k zákazke s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy."
Čítať viac

Vysvetlenie parametrov: Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu

Vysvetlenie technických parametrov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk č.1 k zákazke s názvom ,, Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu.
Čítať viac

Názov projektu: Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy

Nákupom strojov a zariadení popísaných v logických celkoch umožní žiadateľovi vytvoriť nový typ konečných hodnotných produktov (ďalej len „KHP“). Jedná sa konkrétne o nový produkt:Systém ALU profilov, ktorý je základným prvkom v oblasti automatizácie a robotizácie, výroby strojov a zariadení a rôznych konštrukcii pre automobilový a strojársky priemysle, kde sa neustále zvyšujú požiadavky na presnosť a funkčnosť tohto produktu.
Čítať viac

Výrobcovia

Dodávatelia

  • Din Technik

Štítky

Novinky

Ďalšie novinky

V poriadku, skryť

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení našich služeb a Vašeho bezpečí. AKO CHRÁNIME VAŠE SÚKROMIE?