Prieskum trhu Din-Technik

Záznam z prieskum trhu

realizovaného na zákazku s názvom

 

„Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK – CNC odvaľovacia fréza a 3D portálový súradnicový merací stroj“

prieskum trhu realizovaný podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania pre projekty realizované z Európskych štrukturálnych fondov.

STIAHNUŤ ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU VO FORMÁTE PDF (1,10 MB)