Vec: Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky s názvom „Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK - CNC ODVAĽOVACIA FRÉZA“

Oznamujeme záujemcom, uchádzačom že:

Prijímateľ ruší postup zadávania zákazky

na predmet „Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DINTECHNIK - CNC ODVAĽOVACIA FRÉZA“ k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru.Odôvodnenie: Prijímateľ ruší zákazku lebo sa v priebehu postupu zmenili okolnosti, za ktorých sa zákazka vyhlásila.

Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky