Záznam z prieskum trhu

realizovaného na zákazku s názvom

 

„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK spol. s.r.o. – 4 osé CNC meracie zariadenie“

 

prieskum trhu realizovaný podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania pre projekty realizované z Európskych štrukturálnych fondov.


STIAHNUŤ ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU VO FORMÁTE PDF (820 KB)