Vážení zákazníci,

objednávanie tovaru prostredníctvom elektronického obchodu je umožnené len IČO zákazníkom spoločnosti DIN-Technik spol. s.r.o.

                                                                                                                                 S pozdravom 

                                                                                                                               

Služby

Technické poradenstvo pre zefektívnenie výroby:

Naše dlhoročné skúsenosti využívame pri riešení technických problémov zákazníka. Našou úlohou je nájsť pre každý problém najvhodnejšie riešenie, pomôcť pri jeho odstránení a garantovať efektivitu navrhnutého riešenia. Zabezpečíme dohľad a následné kontroly pre dosiahnutie bezporuchovej prevádzky.

Technická dokumentácia:

Riešime problémy zákazníka s nedostatočnou technickou dokumentáciou. Po analýze stavu doplníme chýbajúce časti, ktoré sú nevyhnutné, ako návody, analýzu rizík, rôzne schémy,  prípade vytvoríme novú dokumentáciu podľa platných noriem a predpisov.

Výroba výrobných štítkov:

Na každé zariadenie ku ktorému dodávame technickú dokumentáciu dodávame výrobný štítok, ktorý uvádza jeho základné údaje a upresňuje jeho identifikáciu.

Návod na obsluhu strojov a zariadení:

Podľa najmodernejších postupov vytvárame návody na obsluhu strojov a zariadení, ktoré môžu byť v písomnej forme s priloženými obrázkami alebo video návod. Pri návodoch uplatňujeme najnovšie poznatky z hľadiska ergonómie a bezpečnosti pri práci.

BOZP dokumentácia:     

Najväčší dôraz kladieme na bezpečnosť a ochranu zdravia, preto každý nami vytvorený návod na obsluhu strojov a zariadení už obsahuje analýzu rizík, ktorá upozorňuje na možné riziká a určuje postupy ako im predchádzať a eliminovať ich.

Montáž ALU a Rúrkových konštrukcií a zariadení:     

Ponúkame návrhy a montáž zo základných stavebných prvkov a ich príslušenstva za účelom efektívneho budovania konštrukcií a aplikácií, ktoré v zmysle zoštíhľovania procesov sú jednoznačným riešením pre každý typ podniku, či už ide o výrobu, montáž, skladovanie alebo obchod.
» ďalšie informácie

Revízna správa:         

Zabezpečujeme pre zákazníka vypracovanie revíznej správy pre elektrotechnické zariadenia podľa platných noriem a predpisov. Na požiadanie zákazníka urobíme analýzu zariadenia, navrhneme a realizujeme prestavbu a doplníme revíziu aj na staršie zariadenia.

Atesty:                     

Na požiadanie zákazníka dodáme k zariadeniam atesty podľa použitia pre rôzne spôsoby prevádzky. Atesty sú podložené protokolom o vykonanej skúške.                

Certifikáty CE:

Zabezpečujeme vyhlásenie o zhode a spôsobilosti predaja zariadení v rámci EU.

Audit a diagnostika pohonových elementov:

Na požiadania zákazníka zabezpečíme audit a diagnózu pohonových elementov – remeňov, pásov, remeníc a pod. - posúdime skutkový stav, urobíme merania a na základe zistených informácii navrhneme spôsob a periodicitu údržby, prípadne iný vhodný spôsob prevádzky pre dosiahnutie čo najväčšej efektivity prevádzky.

Meranie prevodov:

Poskytujeme zákazníkovi službu merania prevodov, kde posúdime aktuálny stav vzhľadom na spôsob prevádzky, upozorníme na možné riziká a navrhneme spôsob údržby pre dosiahnutie čo najefektívnejšej a dlhodobej prevádzky .

Pokiaľ máte záujem o naše služby, neváhajte nás

Kontaktovať


V poriadku, skryť

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení našich služeb a Vašeho bezpečí. AKO CHRÁNIME VAŠE SÚKROMIE?