Vec: Vysvetlenie technických parametrov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk č.1 k zákazke s názvom ,, Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy.

Na základe žiadostí o vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk zo strany záujemcu uvádzame nasledovné:

Otázka č. 1 :

V tomto projekte máme nejasnosť v podmienkach nastavenia správneho procesu výroby nástrojov a ich rozmerových tolerancii, kde potrebujeme bližšie špecifikovať požadovaný materiál na výrobu profilov a jeho mechanické vlastnosti, ktoré musia výrobky spĺňať.

Taktiež potrebujeme uviesť požadované tolerancie vyrobených hliníkových profilov.


Napríklad:
Aká má byť torzná tolerancia na celkovej dĺžke výsledného produktu vychádzajúceho z formy? Aká má byť tolerancia priamosti na celkovej dĺžke výsledného produktu vychádzajúceho z formy? Aké máte ďalšie požiadavky a očakávania na výsledné produkty zo súťažených foriem?

Odpoveď č. 1 :

Odpoveď na otázky týkajúce sa hliníkových profilov prikladáme vo forme priložených parametrov profilov, kde sú uvedené všetky požadované vlastnosti a parametre hliníkových profilov

Požadované parametre hliníkových profilov

Materiál: Al Mg Si 0,5 F25 
Maximálna dĺžka hliníkového profilu: 6040 mm 
Pevnosť v ťahu: Rm min. 250 N/mm2 
E modul pružnosti: approx. 70 000 N/mm2 
Tvrdosť podľa Brinella: approx. 75 HB

Tabuľka torznej tolerancie

Výška steny   pri dĺžke profilu v (mm) Dĺžka profilu v (mm)
profilu od - do 1000 2000  4000 6000
v (mm) odchýlka v (mm)
20 – 45 1,0 1,2 1,8 2,0
45 – 70 1,0 1,2 1,5 2,0
75 – 100 1,0 1,5 2,2 3,0
125 – 150 1,2 1,5 2,2 3,0

  

Tabuľka tolerancie priamosti

Dĺžka profilu v (mm) veľkosť odchýlky v (mm)
Do 1000 mm 0,7
Do 2000 mm 1,3
Do 3000 mm 1,8
Do 4000 mm 2,2
Do 5000 mm 2,6
Do 6000 mm 3,0

Tabuľka tolerancie kolmosti

Výška steny profilu v (mm) veľkosť odchýlky v (mm)
Od – do
0 – 20 0,2
20 – 40 0,4
40 – 80 0,6
80 – 120 0,8

Uchádzači budú pri príprave ponuky postupovať v súlade s vysvetlením č.1.

VYSVETLENIE TECHNICKÝCH PARAMETROV - Formy (.PDF 99 KB)