Vec: Oznámenie o predĺžení termínu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

Na základe žiadosti záujemcu o Vysvetlenie parametrov uvedených v zákazke a o predĺženie termínu predkladania ponúk prijímateľ touto cestou predlžuje termín predkladania ponúk k zákazke s zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom „Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

Nový termín predkladania ponúk na základe žiadosti záujemcu je stanovený do 19.02.2021 do 13:00.
Predpokladaný termín otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk je 22.02.2021 o 15:30 hod.

Prijímateľ pracuje na vypracovaní žiadosti o vysvetlenie parametrov ktoré budú následne zverejnené na stránke prijímateľa.

Pridané 28.1.2021

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY - 19.02.2021 (.PDF 92 KB)

STARŠIE OZNAMY:

Oznámenie o predĺžení termínu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50%
a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

Na základe žiadosti záujemcu o predĺženie termínu predkladania ponúk (vzhľadom na široký záber a náročnosť projektu) prijímateľ touto cestou predlžuje termín predkladania ponúk k zákazke s zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom „Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy.

Nový termín predkladania ponúk na základe žiadosti záujemcu je stanovený do 29.01.2021 do 13:00.
Predpokladaný termín otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk je 01.02.2021 o 15:30 hod.

Záujemci, ktorí už predložili ponuky môžu predložené ponuky stiahnuť a opätovne predložiť v novom termíne.

Pridané 11.12.2020

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY - 11.12. (.PDF 92 KB)

Oznámenie o predĺžení termínu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

Na základe žiadosti prijímateľa predlžujeme termín odovzdania ponúk z dôvodu 2 vlny pandémie COVID 19, nakoľko v súťaži máme uchádzačov zo zahraničia a kvôli náhlej hospitalizácii prijímateľa. Prijímateľ touto cestou predlžuje termín predkladania ponúk k zákazke s zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom „Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

 • Nový termín predkladania ponúk je stanovený do 15.12.2020 do 13:00.
 • Predpokladaný termín otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk je 16.12.2020 o 15:30 hod.

Záujemci, ktorí už predložili ponuky môžu predložené ponuky stiahnuť a opätovne predložiť v novom termíne.

Pridané: 19.11.2020

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY - 15.12. (.PDF 91 KB)

Oznámenie o predĺžení termínu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

Na základe žiadosti prijímateľa predlžujeme termín odovzdania ponúk z dôvodu 2 vlny pandémie COVID 19, nakoľko v súťaži máme uchádzačov zo zahraničia, prijímateľ touto cestou predlžuje termín predkladania ponúk k zákazke s zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom „Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

 • Nový termín predkladania ponúk je stanovený do 27.11.2020 do 13:00.
 • Predpokladaný termín otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk je 30.11.2020 o 15:30 hod.
 • Záujemci, ktorí už predložili ponuky môžu predložené ponuky stiahnuť a opätovne predložiť v novom termíne.

Pridané: 11.11.2020

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY - 27.11. (.PDF 90 KB)

Oznámenie o predĺžení termínu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

Na základe žiadosti prijímateľa predlžujeme termín odovzdania ponúk z dôvodu 2 vlny pandémie COVID 19, nakoľko v súťaži máme uchádzačov zo zahraničia, prijímateľ touto cestou predlžuje termín predkladania ponúk k zákazke s zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom „Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

 • Nový termín predkladania ponúk je stanovený do 13.11.2020 do 13:00.
 • Predpokladaný termín otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk je 16.11.2020 o 15:30 hod.
 • Záujemci, ktorí už predložili ponuky môžu predložené ponuky stiahnuť a opätovne predložiť v novom termíne.

Pridané: 4.11.2020

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY - 13.11. (.PDF 91 KB)

Oznámenie o predĺžení termínu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

Na základe žiadosti prijímateľa predlžujeme termín odovzdania ponúk z dôvodu 2 vlny pandémie COVID 19, nakoľko v súťaži máme uchádzačov zo zahraničia, prijímateľ touto cestou predlžuje termín predkladania ponúk k zákazke s zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom „Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

 • Nový termín predkladania ponúk je stanovený do 06.11.2020 do 13:00.
 • Predpokladaný termín otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk je 09.11.2020 o 15:30 hod.
 • Záujemci, ktorí už predložili ponuky môžu predložené ponuky stiahnuť a opätovne predložiť v novom termíne.

Pridané: 27.10.2020

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY - 06.11. (.PDF 91 KB)

Oznámenie o predĺžení termínu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

Na základe žiadosti prijímateľa predlžujeme termín odovzdania ponúk z dôvodu 2 vlny pandémie COVID 19, nakoľko v súťaži máme uchádzačov zo zahraničia, prijímateľ touto cestou predlžuje termín predkladania ponúk k zákazke s zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom „Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“.

 • Nový termín predkladania ponúk je stanovený do 30.10.2020 do 13:00.
 • Predpokladaný termín otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk je 02.11.2020 o 15:30 hod.
 • Záujemci, ktorí už predložili ponuky môžu predložené ponuky stiahnuť a opätovne predložiť v novom termíne.

Pridané: 20.10.2020

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY - 30.10. (.PDF 92 KB)

(!) Oznámenie o predĺžení termínu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy"

Nový termín predkladania ponúk je stanovený do 23.10.2020 do 13:00.

Predpokladaný termín otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk je 26.10.2020 o 15:30 hod.
Záujemci, ktorí už predložili ponuky môžu predložené ponuky stiahnuť a opätovne predložiť v novom termíne.

Pridané: 13.10.2020

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY - 23.10. (.PDF 92 KB)

 Oznámenie o predĺžení termínu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru s názvom ,,Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy"

Pridané: 29.9.2020

Oznámenie o predĺžení termínu výzvy (.pdf 247 KB)

Názov predmetu zákazky: "Zavedenie inovovaného produktu ALU system (Stavebnicový systém z
ALU profilov)": Logický celok 2 – Formy

Požadované technické vlastnosti foriem:
1. Materiál: STN19830
2. Drsnosť povrchu: leštený povrch stupeň Ra 0,2
3. Presnosť: IT 7
4. Tvrdosť: 60HRc
5. Rozmer: D= 260 mm, H=151 mm
6. Dodržaná tvarová presnosť

Príloha č- 1 Opis premetu zákazky - Formy

Príloha č- 1 Opis premetu zákazky - Formy

Názov projektu: Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy

Nákupom strojov a zariadení popísaných v logických celkoch umožní žiadateľovi vytvoriť nový typ konečných hodnotných produktov (ďalej len „KHP“). Jedná sa konkrétne o nový produkt: Systém ALU profilov, ktorý je základným prvkom v oblasti automatizácie a robotizácie, výroby strojov a zariadení a rôznych konštrukcii pre automobilový a strojársky priemysle, kde sa neustále zvyšujú požiadavky na presnosť a funkčnosť tohto produktu.

Príloha č- 1 Opis premetu zákazky - Formy (1)

Zoznam subdodávateľov

Tabuľka na vypĺňanie subdodávateľov.

Príloha č- 3 - ku Kúpnej zmluve - Zoznam subdodávateľov

Štrukturovaný rozpočet

Verejný obstarávateľ:
názov: DIN - TECHNIK spol. s r.o.
adresa: Pekná cesta 15, 83152 Bratislava-Rača
IČO: 35 690 496

PRÍLOHA Č- 3 - ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET Projekt 3 LC 2 - Formy

Kúpna zmluva

 1. Táto zmluva je uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim (úspešným uchádzačom) na základe výsledku obstarávania, ktoré bolo vyhlásené dňa 22.09.2020 zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk na web stránke Prijímateľa www.din-technik.sk a na www.partnerskadohoda.gov.sk.
 2. Predmet zákazky bude v prípade podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z časti do 50 % financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom hospodárstva SR ako sprostredkovateľským orgánom v rámci operačného programu Výskum a inovácie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“, kód žiadosti o NFP v ITMS: NFP313031R271, kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „Projekt“).

Príloha č-5 Kúpna zmluva - Formy

Výzva na predkladanie ponúk

k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru

Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy“

Výzva na predkladanie ponúk - Formy