Vec: Vysvetlenie technických parametrov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk č.1 k zákazke s názvom ,, Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu.

Na základe žiadostí o vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk zo strany záujemcu uvádzame nasledovné:

Otázka č. 1 :

v bode C5 (vŕtacie centrum) návrhu na plnenie kritérií, kde je zadané, že pojazd osi Z je 120 mm, ale minimálny upínací rozmer je 200 x 200 mm, čo je však viac ako pojazd osi Z 120 mm. Potrebujeme od vás usmernenie ako postupovať a ktoré kritérium je referenčné.

Odpoveď č. 1 :

Bod C5 (vŕtacie centrum) , celkový pojazd v osi Z je súčtom maximálneho upínacieho rozmeru materiálu čo je 200x200mm a pojazdu v osi Z podľa parametru uvedeného v zadaní. Teda celkový pojazd v osi Z je min. 320mm

Uchádzači budú pri príprave ponuky postupovať v súlade s vysvetlením č.1.

Vysvetlenie technických parametrov - Delenie materiálu (.pdf 91 KB)