Tento projekt s názvom:  Zavedenie inovovaného produktu ALU System

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Hlavným cieľom projektu je inovácia systému ALU profilov zavedením inovatívnych, ekologicky nenáročných technológií do výroby a spracovania hliníkových profilov.

 

Miesto realizácie:

Samosprávny kraj: Prešovský kraj
Okres: Levoča
Obec: Levoča

Prijímateľ: DIN - TECHNIK spol. s r.o.

http://din-technik.sk

Kód ITMS2014+: 313031R271

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Opis projektu:

Systém ALU profilov je základným prvkom v oblasti automatizácie a robotizácie, výroby strojov a zariadení a rôznych konštrukcii pre automobilový a strojársky priemysle, kde sa neustále zvyšujú požiadavky na presnosť a funkčnosť tohto produktu. Žiadateľ podstatným spôsobom mení funkciu produktu a to aj vďaka určitým zmenám v konštrukčnej koncepcii.Predmetom predkladaného projektu spoločnosti DIN - TECHNIK spol. s r.o. je obstaranie strojov a zariadení pre založenie novej prevádzkarne zameranej na vysoko konkurencieschopnú výrobu a spracovanie hliníkových profilov usporiadaných spolu vzájomne so spojovacím príslušenstvom a doplnkami do uceleného systému. Výsledkom projektu bude inovácia stredného stupňa produktu.

 

Výsledky projektu:

Zavedenie novej inovatívnej technológie poskytne spoločnosti priestor stať sa lídrom v oblasti dodávky výroby strojov a zariadení, výrobných liniek a ich príslušenstva. Vlastný stavebnicový systém ALU profilov umožní spoločnosti získavať základný materiál pre stavbu strojov a zariadení za výhodné ceny a tak sa môže uchádzať o zákazky v konkurenčnom boji bez znižovania svojich ekonomických ukazovateľov potrebných na riadny rozvoj spoločnosti.

• Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové, v počte 1

• Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové, v počte 1

• Počet podnikov, ktoré dostávajú granty, v počte 1

• Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch, v počte 5

• Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín, v počte 3

PUBLICITA WEB_DIN TECHNIK 2021 (.DOCX 38 KB)