V rámci uvedeného projektu vyhlasujeme výzvu na predkladanie ponúk.

Výzvu nájdete tu: https://uloz.to/tam/_pI35oGwzbSrg